ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA
25 Dec

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA

Podgorica, 25. decembar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u Skupštini Crne Gore održao je svoju 20-tu redovnu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik advokat Zoran Čelebić.

Razmotreno je više pritužbi građana i pitanja iz nadležnosti građanske kontrole policije.

Između ostalih, Savjet je danas razmotrio pritužbu građana N.A i P.A. iz Podgorice, u vezi zloupotrebe ličnih podataka i prikrivene istrage od strane službenika Uprave policije. Savjet je ocjenio da je posrijedi zabrinjavajući opseg kršenja ljudskih prava prema kojem se u MUP Crne Gore i Upravi policije iskazuje, u kontinuitetu, neprihvatljiva tolerancija i relativizacija. Savjet je podsjetio da je, tokom 2018, radeći i na drugim predmetima, više puta ukazao na potrebu da se hitno unaprijedi, u Upravi policije, profesionalna pažnja u vezi sa zaštitom ličnih podataka i njihovog neovlašćenog korišćenja. Na osnovu raspoložive dokumentacione osnove Savjet je prepoznao namjeru odgovornih u Upravi policije, da nepotpunim i nerazumljivim iskazima  ili odbijanjem pružanja traženih odgovora spriječe utvrđivanje činjenica u vezi sa (ne)poštovanjem ljudskih prava građana čime se značajno ograničavaju rezultati rada drugih državnih organa poput državnog tužilaštva, Agencije za zaštitu ličnih podataka ili nadzora nad radom policije.

Na osnovu konkretnog slučaja Savjet je iskazao zabrinutost zbog mogućnosti postojanja uigrane šeme po kojoj se vrše nezakonitosti i zloupotrebe, onemogućava sankcionisanje istih i sprovode ozbiljna kršenja ljudskih prava. Imajući u vidu odnos Uprave policije prema konkretnom slučaju Savjet je iskazao zabrinutost da se na isti ili sličan način postupa i prema drugim građanima i da u Upravi policije, još uvjek, ne postoji dovoljno ozbiljan i profesionalan nivo svijesti o značaju zaštite ličnih podataka građana. Takav pristup u Upravi policije nanosi štetu Državi Crnoj Gori i podriva njen demokratski kredibilitet.

Detaljnija informacija o usvojenom zaključku dostupna ovdje a integralni zaključak Savjeta  dostupan ovdje.

Usvojena je i informacija o realizaciji programa u 2018. godini i donijeta odluka da se isti nastave, sa realizacijom, i u 2019 godini. Pokrenut je i novi program Savjeta pod nazivom “Primjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u praksi” u sklopu kojeg su inicirane i prve aktivnosti prema predsjednicima svih opština i Uprave policije. 

Jedinstveno je pohvaljen rad predsjednika Savjeta Zorana Čelebića i ocijenjeno da je realizovano najuspješnije predsjedavanje od utemeljenja Savjeta (2005). Donijeta je i odluka da Savjetom u 2019 godini predsjedava mr Aleksandar Saša Zeković.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE