ODRŽANA 24. SJEDNICA TREĆEG SAZIVA SAVJETA

ODRŽANA 24. SJEDNICA TREĆEG SAZIVA SAVJETA
27 Mar

ODRŽANA 24. SJEDNICA TREĆEG SAZIVA SAVJETA

Podgorica, 27. mart 2019. godine - Danas je u Skupštini Crne Gore održana redovna 24. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Sjednicom je, uz prisustvo svih članova Savjeta - doc. dr Branislav Radulović, prof.dr  Dražen Cerović, advokat Zoran Čelebić i dr Vladimir Dobričanin  - predsjedavao predsjednik mr Aleksandar Saša Zeković.

Sjednici je, po pozivu, prisustvovalo kompletno rukovodstvo Uprave policije: dr Veselin Veljović, direktor Uprave policije, Enis Baković, pomoćnik direktora za Sektor kriminalističke policije, Vesko Damjanović, pomoćnik direktora za Sektor granične policije, Nikola Janjušević, pomoćnik direktora za Sektor policije opšte nadležnosti, Dragan Błagojević, pomoćnik direktora za Sektor za obezbjeđenje ličnosti i objekata. Sjednicu su ispred Uprave policije prisustvovali i Milovan Pavićević, načelnik Centra bezbjednosti  (CB) Podgorica i Zoran Brđanin, rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unaprjeđenje rada i razvoj policije.

Fotografije sa sjednice Savjeta dostupne su na ovom linku.

Uvodno izlaganje direktora Uprave policije dostupno ovdje.

Na sjednici su diskutovane teme i pitanja od značaja za crnogorsku javnost, građansku kontrolu policije i policijsku organizaciju. 

Za starješinu za komunikaciju i saradnju Uprave policije sa građanskim nadzorom policije je određen glavni policijski inspektor Zoran Brđanin, rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unaprjeđenje rada i razvoj policije. To je potvrda unaprijeđenog i odgovornog odnosa Uprave policije prema građanskoj kontroli policije. Dogovoreno je da komunikacija bude uredna i ažurna a odgovori da budu adekvatni i omoguće blagovremenost i efikasnost postupanja Savjeta.Uprava policije smatra da su tekovine građanske kontrole policije - ocjene, zaključci, preporuke, inicijative - značajne za poštovanje ljudskih prava kao i za unaprjeđenje najviših standarda policijskog postupanja. Zajednički je konstatovano da efikasna i kvalitetna građanska kontrola doprinosi efikasnijem i kvalitetnijem radu policije pa je u tom domenu najavljeno da će i odnos prema implementaciji tekovina biti odgovoran i posvećen. Dobra praksa građanske kontrole policije doprinosi i učenju na greškama, ali i većoj otvorenosti i razumijevanju policije od strane građana. 

Posebna pažnja na sjednici je posvećena tematici javnih okupljanja. Za Savjet je primarno da se u svakoj situaciji vodi računa o policijskom integritetu i poštovanju prava građana i novinara i da se ne ponove iskustva iz ranijeg perioda kada je registrovano i neprofesionalno postupanje, bez mogućnosti da se utvrdi identitet i procesuiraju odgovorni policijski službenici. Čelnici Uprave policije su istakli da su glavni ciljevi Policije, kao i policijskih službenika, održavanje javnog reda i sprovođenje zakona, zaštita i poštovanje ljudskih prava građana, što podrazumjeva i odlučnu zaštitu lične sigurnosti policijskih službenika. Uprava policije je u prošloj godini obezbjeđivala 518 javnih okupljanja i preko 800 javnih priredbi sa učešćem oko 900.000 građana pri čemu nije zabilježeno narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. Diksutovane su i asistencije Policije, koje su uglavnom uvjek na ivici incidenta. Imajući u vidu predmete po kojima je postupao, Savjet je preporučio poboljšanje odgovarajućeg pravilnika koji uređuje asistenciju posebno kada policija postupa po zahtjevu privrednog društva. Zajednički je konstatovano da su dosadašnji protesti bili mirni i zakoniti, da se registruje profesionalno postupanje policije u punom kapacitetu uz odgovoran odnos organizatora protesta prema policijskim službenicima. Iskazano je očekivanje i upućen zajednički poziv da se nastavi zakonit i profesionaln pristup policije kao i odgovoran i razuman odnos građana.

Razgovarano je o obaveznoj identifikaciji službenika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Posebne jedinice policije (PJP). Pomoćnik direktora Uprave policije, Nikola Janjušević, je informisao predsjednika i članove Savjeta da je postupak za sprovođenje javne nabavke za nabavku novih uniformi za potrebe službenika SAJ završen i u roku od narednih šest mjeseci trebalo bi da se od strane proizvođača isporuče uniforme. Slovno numeričke oznake pripadnika SAJ i PJP su završene i sa njima su već zaduženi službenici ovih jedinica. U svim aktivnostima u kojima učestvuju službenici ovih jedinica istaknute su oznake. Naglašeno je da su oznake već istaknute i na kacigama i zaštitnoj opremi. Savjet je to ocijenio važnim korakom u izgradnji nove policijske kulture i jačanja povjerenja javnosti u policiju. Direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, je podržao zahtjev Savjeta za građansku kontrolu rada policije da posjeti sjedište SAJ i izvrši obilazak ove jedinice. Ta posjeta se traći od 2015. U dogovoru direktora Uprave policije i predsjednika Savjeta odrediće se terimin za realizaciju ove aktivnosti. Prilikom posjete i obilaska SAJ, Savjet će pristupiti odgovarajućem testiranju stvarne vidljivosti oznaka na uniformama i opremi u smislu da li su oznake odgovarajuće veličine i boje. 

Detaljno je razgovarano o problemu teškog i organizovanog kriminala. Pomoćnik direktora Uprave policije Enes Baković je predstavio detaljne podatke koji nesporno ukazuju na značajan napredak. Ciljanim i planskim aktivnostima Policije prepolovljen je, u odnosu na 2013, broj kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori (11), spriječeno je više od 20 likvidacija i procesuiran veći broj pripadnika kriminalnih grupa zadužen za njihovu organizaciju i izvršenje. Naročito su intenzivirane preventivno represivne aktivnosti prema pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanim licima, tako da je sprovođenjem 390 pretresa objekata rezultiralo pronalskom i oduzimanjem 91 komada različitih vrsta vatrenog oružja, više od 4.000 komada municije različitog kalibra, 91 komadom različitih vrsta minsko eksplozivnih sredstava i više od 50 kg eksploziva. Protiv navedenih kategorija lica podnijeto je čak 180 krivičnih prijava. Zaplijenjeno je preko 3 tone različitih vrsta narkotika i procesuirnao 227 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili 218 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Po međunarodnim potjernicama i kroz sprovođenje aktivnosti ciljanih potraga slobode lišeno je slobode 7  članova organizovanih kriminalnih grupa. Diskutovano je o odnosim ai saradnji policije, tužilaštva i sudske vlasti i prepoznata suštinska, dugoročna, važnost primjerene kaznenen politike. Najavljeno je da će prioritet u radu biti i  direktan uticaj na prihode kriminalnih grupa. Savjet je pohvalio i podržao model borbe protiv organizovanog kriminala koji sprovodi aktuleno rukovodstvo policije na čelu sa direktorom dr Veljovićem uz ocjenu da je fokus na konkretnim i vidljivim rezultatima koji su od značaja za svakog građanina.

Posebna pažnja je posvećana bezbjednosti novinara i njihove imovine pri čemu se Savjet interesovao i za slučaj novinarke Olivere Lakić i paljenja vozila nezavisnog dnevnika (ND) “Vijesti”. Savjet je upoznat da se preduzimaju mjere i radnje u koordinaciji sa tužilaštvom  do potpunog rasvjetljavanja napada ali i ocijenio da taj predmet i dalje smatra otvorenim jer još uvjek ne postoji optužni akt. Savjet je konstatovao da nema napretka u istrazi paljenja vozila ND “Vijesti” i pozvao Upravu policije da razmotri dodatne mogućnosti uključujući kadrovske promjene zbog odsustva rezultata (popupt onih koje su nedavno sprovedene u CB Pljevlja) kao i traženje pomoći javnosti.

Interesantna diskusija je vođena o brojnom stanju policije. Navedeno je da će biti sistematizovano oko 4.700 radnih mjesta. Broj zapošljenih u Upravi policije, prema podacima iz januara, je 4.131. Konstatovano je da je izostalo češće oglašavanje Uprave policije povodom ove teme što je podstaklo nerazumijevanje materije jer se ne uključuju razlike u organizaciji i djelokrugu rada u odnosu na inostrane policijske organizacije. Značajan doprinos optimizaciji bio bi prelazak rada oko 100 policijskih službenika u rad sudske policije. Savjet je konstatovao da je direktor Uprave policije uspješno riješio dugogodišnji problem neraspoređenih službenika. 

Razgovarano je i o unaprijeđenju mentalnog zdravlja policijskih službenika, prepoznat inkluzivan pristup rukovodstva policije tom pitanju kao i mogućnosti za aktivniju ulogu policijskog sindikata u oporavku i zaštiti policajaca od različitih rizika koja nosi sa sobom policijska profesiija. 

Razgovarano je i o pitanjima zaštite ličnih podataka, javnim interesu koji preteže u odnosu na pravo privatnosti ali i o konkretnim predmetima koji su u radu Savjeta. Savjet je prepoznao narušavanje disciplinskog sistema i starješinskog autoriteta i registrovao više službenika koji su priznali zlostavljanje građana a da je prethodno unutar MUP njihovo postupanje ocijenjeno zakonitim. Neposredne starješine postupak tih službenika obrazlažu strahom za gubitak posla i egzistenciju porodice.

Na sjednici Savjeta diskutovano je o implementaciji preporuka koje je Savjet usvojio povodom policijskih intervencija u Baru. Savjet je ukazao na neophodnost izrade smjernica za postupanje policijskih službenika prema trudnici, bolesnom, starom, i prema licu za koje se opravdano pretpostavlja da bi se privođenjem bitno pogoršalo njegovo zdravlje.  Na taj način mogu se otkloniti sva moguća nerazumijevanja u vezi prava i obaveza kako građana tako i postupajućih službenika policije. Direktor Uprave je najavio da će obrazovati radnu grupu koja će izraditi smjernice kako bi se unaprijedilo postupanje policije u svakoj situaciji na terenu.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE