ODLUČAN PROFESIONALAN STAV DIREKTORA UPRAVE POLICIJE O PRIMJENI ZAKONA

ODLUČAN PROFESIONALAN STAV  DIREKTORA UPRAVE POLICIJE O PRIMJENI ZAKONA
25 Jul

ODLUČAN PROFESIONALAN STAV DIREKTORA UPRAVE POLICIJE O PRIMJENI ZAKONA

Podgorica, 25. jul 2019. godine - Novinarka nezavisnog dnevnika (ND) “Vijesti”, gospođa Jelena Jovanović, zatražila je od Savjeta za građansku kontrolu rada policije komentar izjave direktora Uprave Policije, dr Veselina Veljovića, koja je dostupna ovdje.

Na pitanje koje je glasilo “Da li je ovo sa njegove pozicije pokušaj represije i zbog čega direktor policije komentariše vjerska pitanja?” predsjedik mr Aleksandar Saša Zeković, u ime Savjeta za građansku kontrolu rada policije, je dao ovaj odgovor:

“Savjet za građansku kontrolu rada policije pažljivo prati primjenu policijskih ovlašćenja u odnosu na vjerska prava i slobode. Tematika javnih okupljanja je stalno prisutna u našoj komunikaciji sa rukovodstvom Uprave policije. Iskustva iz ovogodišnjih građanskih protesta govore da Policija profesionalno sprovodi zakon što nesporno podrazumijeva i poštovanje ljudskih prava i sloboda. U izjavi direktora Uprave policije, dr Veselina Veljovića, ne prepoznajemo najavu represije već odlučan, profesionalan, stav o dosljednoj primjeni zakona. Imajući u vidu naše ranije primjedbe za nas je ohrabrujuće i poželjno, zbog interesa javnosti, da se na vrijeme razmišlja o efikasnoj i kvalitetnoj pripremi Policije za moguća remećenja javnog reda i mira u većem obimu kako bi se vršile adekvatne bezbjednosne procjene svih mogućih rizika jer je to u cilju zaštite integriteta, dostojanstva i bezbjednosti svih građana, vjernika, svještevnstva i policijskih službenika. 

Savjet je svjestan činjenice da se brojne zakonom defisane aktivnosti policije sprovode u situaciji pojačanih tenzija i godinama zanemarenog vjerskog dijaloga. Izjava direktora Uprave policije se zato može tumačiti i u kontekstu činjenice da on jeste dio izvršne vlasti i da ga umjesto bilo kojeg vjerskog koncepta, stila i iskusta jedino obavezuje koncept vladavine prava i stav Vlade koji potvrđuje i svojim personalitetom i integritetom”