OČEKUJE SE POBOLJŠANI ODNOS POLICIJE PREMA GRAĐANSKOM NADZORU

OČEKUJE SE POBOLJŠANI ODNOS POLICIJE PREMA GRAĐANSKOM NADZORU
31 Jan

OČEKUJE SE POBOLJŠANI ODNOS POLICIJE PREMA GRAĐANSKOM NADZORU

Podgorica, 31. januar 2019. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, dao  je intervju nezavisnom crnogorskom neđeljniku “Monitor”. 

U razgovoru sa novinarkom, gospođom Milenom Perović Korać, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije je govorio o predstojećem susretu građanskog nadzora policije sa novim rukovodstvom Policije, o skrivenom i nedoličnom ponašnju pripadnika policije, o kulturi ćutanja u policiji koja osporava i opstruira nadzor i sve tužilačke istrage, o bezbjedosnoj situaciji u zemlji,posebno u kontekstu aktuelnih afera, o odnosu građanskog nadzora policije prema izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima kojima je Policiji vraćena samostalnost, o neotvrđivanju odgovornosti službenika policije koiji su prekoračili ovlašćenja i rezultatima reforme Policije. 

Kompletan razgovor dostupan je na ovom linku.