NAVODI GRAĐANA NIJESU TAČNI: PSI SU DRŽANI SA POTREBNOM PAŽNJOM

NAVODI GRAĐANA NIJESU TAČNI: PSI SU DRŽANI SA POTREBNOM PAŽNJOM
11 Jan

NAVODI GRAĐANA NIJESU TAČNI: PSI SU DRŽANI SA POTREBNOM PAŽNJOM

Podgorica, 11. januar 2019. godine - Uprava policije takođe je efikasno i brzo provjerila navode građana koji su Savjet za građansku kontrolu rada policije obavijestili da se na određenoj lokaciji u Podgorici navodno nalazi više zanemarenih i napuštenih životinja, kao i da se one koriste u borbama.

Uprava policije je informisala Savjet da su policijski službenici Centra bezbjednosti (CB) Podgorica, odmah po saznanju za slučaj, utvrdili da se navedeni psi nalaze u određenoj ulici, gdje su na licu mjesta, ispred kuće u vlasništvu D.V, zatečena četiri psa, dva rase Malino bila su u boksu, a druga dva rase Pit bul vezana ispred kućica za pse. Ispred pasa se nalazila posuda sa vodom i hranom. 

Policijski službenici prilikom obilaska navedenog prostora i vizuelnog pregleda životinja nijesu primijetili nikakve vidne povrede na psima, prema izjavama komšija psi nijesu bili agresivni, a službenici kriminalističke tehnike CB Podgorica su, ovim povodom, sačinili fotoelaborat zatečenog stanja na licu mjesta. 

O događaju je, kako je navedeno, obaviješten državni tužilac, koji je naložio da se o događaju obavijeste službenici “Azila za prihvat napuštenih životinja“, i da se preduzmu mjere i radnje u cilju prikupljanja podataka da li su psi korišćeni za borbe pasa. Postupajući po nalogu tužioca, policijski službenici su obavili razgovor sa službenicima „Azila“, koji su se izjasnili da bez naloga Veterinarske inspekcije ne mogu uzimati vlasničke pse. 

Policijski službenici su sačinili zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina, uzetog od inspektora službe Uprave za bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarnih poslova, koji se, nakon upoznavanja sa predmetom, izjasnio da su zatečeni psi držani sa pažnjom, sa dovoljnim prostorom za njihove fiziološke potrebe, što ukazuje da Zakon o dobrobiti životinja nije narušen i da činjenično stanje ne daje mogućnost oduzimanja i zbrinjavanja ovih životinja u azil.