NACRT INSTRUKCIJE ZA POSTUPANJE POLICIJE PREMA OSJETLJIVIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA

NACRT INSTRUKCIJE ZA POSTUPANJE POLICIJE PREMA OSJETLJIVIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA
19 Aug

NACRT INSTRUKCIJE ZA POSTUPANJE POLICIJE PREMA OSJETLJIVIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA

Podgorica, 19. avgust 2019. godine - Uprava policije je dostavila na komentarisanje i mišljenje nacrt Instrukcije direktora Uprave policije u odnosu na pojedine okolnosti upotrebe sredstava prinude prema posebno osjetljivim kategorijama lica.

Kompletan tekst nacrta odnosno radne verzije Instrukcije dostupan ovdje.

Savjet je, na vanrednoj sjednici održanoj 18. februara 2019. godine, preporučio da se u cilju unaprijeđenja razumijevanja i primjene zakonskih rješenja u Upravi policije izrade smjernice za postupanje policijskih službenika prema trudnici, bolesnom, starom i prema licu za koje se opravdano pretpostavlja da bi se privođenjem bitno pogoršalo njegovo zdravlje.

Detaljno o slučaju povodom kojeg je Savjet izdao ovu preporuku pročitati ovdje.

Savjet poziva javnost posebno nevladine organizacije koje rade sa osjetljivim društevnim grupama da dostave komentare i sugestije u odnosu na predloženi nacrt Instrukcije. 

Komentari i sugestije se mogu dostaviti na email