KONSULTATIVNO PARLAMENTARNO SASLUŠANJE O ZAŠTITI DOBROBITI ŽIVOTINJA U CRNOJ GORI

KONSULTATIVNO PARLAMENTARNO SASLUŠANJE  O ZAŠTITI DOBROBITI ŽIVOTINJA U CRNOJ GORI
14 Mar

KONSULTATIVNO PARLAMENTARNO SASLUŠANJE O ZAŠTITI DOBROBITI ŽIVOTINJA U CRNOJ GORI

Podgorica, 13. mart 2019. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr. sci Aleksandar Saša Zeković učestvovao je u radu 49. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Održano je konsultativno saslušanje na temu “Primjena zakona o zaštiti dobrobiti životinja sa osvrtom na zabranu cirkusa sa životinjama u Crnoj Gori”.

Zeković je predstavio zapažanja i ocjene građanske kontrole policije o primjeni policijskih ovlašćenja ističući da su one pohvalne i za primjer kako bi trebali u ovoj problematici da pristupaju drugi državni organi. Zeković je govorio o određenim slučajevima u kojima je registrovano ne samo profesionalno i zakonito već izuzetno senzibilisano i posvećeno postupanje policije. 

Povodom primjedbi iz civilnog društva  - poslanicima je podijeljen dokument koje je kreirala Mreža NVO -  Zeković je istakao da nijesu sve navedene informacije potpune pa i tačne imajući u vidu postupanje CB Podgorica upućujući aktiviste i poslanike na sajt građanske kontrole policije na kojem je detaljno predstavljeno postupanje policije, inspekcije i tužilaštva u decembru 2018. koje se problematizuje tim dokumentom a kojim je povodom od strane vlasnika pasa krivična prijava podnijeta i protiv Savjeta.

Posebna primjedba NVO sektora upućena je na rad CB Nikšić pri čemu je saopšteno da nijesu naišli na posebno interesovanje ove organizacione jedinice policije iako su im saopštene konkretne informacije o organizovanju borbi pasa. Predsjednik Savjeta je, iznenađen ovom informacijom, najavio da će Savjet direktoru Uprave policije preporučiti organizovanje posebnog sastanka u sjedištu Uprave policije sa NVO sektorom na temu odgajanja pasa za borbe i organizovanja borbi pasa u Crnoj Gori a od načelnika CB Nikšić će biti zatraženo da primi na razgovor tim Korina animals iz Nikšića kako bi se razgovaralo o njihovim primjedbama i pristupilo odgovarajućim aktivnostima koje će uvažiti povjerenje, sigurnost i bezjednost NVO aktivista. Diskutujući o više pitanja predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije je ukazao da predstavnik civilnog društva u vladinom tijelu za zaštitu životinja mora da bude aktivniji, javno vidljiviji i glasniji. 

U radu sjednice učestvovali su i direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, predstavnicca NVO „Korina Animals“ i dvoje predstavnika NVO „Mreža za zaštitu pasa i mačaka u Crnoj Gori“.

 

Detaljna godišnja tematska informacija o aktivnostima Savjeta za građansku kontrolu rada policije u vezi sa zaštitom dobrobiti životinja dostupna ovdje