KONSULTACIJA SAVJETA SA RUKOVODSTVOM UPRAVE POLICIJE - UPRAVA POLICIJE PONOVO I ODLUČNO NEGIRALA SVE NAVODE KOJI NOVINARKU JELENU JOVANOVIĆ DOVODE U VEZU SA UBISTVOM M.K. i RANJAVANJEM NOVINARKE O.L.

KONSULTACIJA SAVJETA SA RUKOVODSTVOM UPRAVE POLICIJE - UPRAVA POLICIJE PONOVO I ODLUČNO NEGIRALA SVE NAVODE KOJI NOVINARKU JELENU JOVANOVIĆ  DOVODE U VEZU SA UBISTVOM M.K. i RANJAVANJEM NOVINARKE O.L.
22 Feb

KONSULTACIJA SAVJETA SA RUKOVODSTVOM UPRAVE POLICIJE - UPRAVA POLICIJE PONOVO I ODLUČNO NEGIRALA SVE NAVODE KOJI NOVINARKU JELENU JOVANOVIĆ DOVODE U VEZU SA UBISTVOM M.K. i RANJAVANJEM NOVINARKE O.L.

Podgorica, 22. januar 2019. godine - Novinarka Jelena Jovanović je ukazala Savjetu za građansku kontrolu rada policije da zbog nedovoljno jasnog javnog istupa Uprave policije u vezi sa rasvjetljavanjem određenih krivičnih djela ostavljen prostor za mogući pritisak i spinovanje što se odražava na njen kredibilitet, profesionalni angažman, život i društvene realacije. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet) je danas obavio konsultaciju sa rukovodstvom Uprave policije kojom prilikom je ponovljeno da Uprava policije odlučno negira sve navode koji novinarku Jovanović dovode u vezu sa ubistvom M.K. i ranjavanjem novinarke O.L. 

Sloboda izražavanja i sloboda medija u Upravi policije se doživljava osnovnom vrijednošću demokratskog društva i Savjet za građansku kontrolu rada policije prepoznaje riješenost rukovodstva Uprave policiije da se osigura puna bezbjednost i zaštita novinara.