KOMEMORATIVNE AKTIVNOSTI POVODOM GODIŠNJICE DEPORTACIJE

KOMEMORATIVNE AKTIVNOSTI POVODOM GODIŠNJICE DEPORTACIJE
25 May

KOMEMORATIVNE AKTIVNOSTI POVODOM GODIŠNJICE DEPORTACIJE

POLICIJA DA NASTAVI SA SUOČAVANJEM SA PROŠLOŠĆU I UPUTI IZVINJENJE ZBOG UČEŠĆA U NEZAKONITOJ DEPORTACIJI

 

Podgorica/Herceg Novi, 25. maj 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, doc.dr Branislav Radulović, dr Aleksandar Mugoša i Aida Petrović, razmotrio je povodom godišnjice nezakonite deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine odnos crnogorske policije prema tom događaju i nasljeđu i podržao sve aktivnosti organizacija civilnog društva i građana/ki s tim u vezi.

Savjet za građansku kontrolu rada policije od svog uspostavljanja i kroz sve dosadašnje sazive pruža otvorenu i snažnu podršku procesu suočavanja s prošlošću. Prepoznat je i kao jedino nezavisno i državno tijelo, u cijelom regionu, koje snažno i transparentno podržava proces suočavanja s prošlošću i osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine (REKOM)

Savjet je odlučio da reafirmiše svoj raniji zaključak i preporuku iz 2012. godine i da pokuša osnažiti nacionalnu debatu o suočavanju s prošlošću u vezi sa postupanjem policije.

Savjet podsjeća da je maja 2012. godine, postupajući po inicijativi svog tadašnjeg člana mr Aleksandra Saše Zekovića i inicijativama civilnog društva, usvojio i uputio Upravi policije preporuku da se na odgovorajući način građanima i javnosti uputi izvinjenje zbog učešća policijskih službenika u kršenju ljudskih prava u prošlosti kao i zbog nezakonitog hapšenja i deportacije izbjeglica iz Crne Gore. Istom prilikom, Savjet je podržao sve komemorabilne postupke koji doprinose odavanju počasti i sjećanja na sve žrtve. Savjet je dodatno ocijenio da te aktivnosti i postupci svoje utemeljenje imaju kako u crnogorskom pozitivnom pravu, tako i u načelima ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava a posebno u Rezoluciji Generalne skupštine UN 60/147 "Osnovna načela o pravu na pravni lijek i reparacije za žrtve teških kršenja međunarodnog prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava”.

U tom svijetlu, Savjet i danas poziva novo rukovodstvo Uprave policije da nastavi sa svojim otvaranjem prema procesu suočavanja s prošlošću

Savjet podsjeća da je prošlogodišnjem obilježavanju deportacije (2020), po odluci tadašnjeg direktora Uprave policije, dr Veselina Veljovića, po prvi put prisustvovao i predstavnik policije, tadašnji načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Goran Banićević - http://kontrolapolicije.me/blog/obilje%C5%BEena-godi%C5%A1njica-nezakonite-deportacije-izbjeglica-iz-crne-gore. Ranije komemoracije su ignorisane od strane policijske organizacije. Povodom izdatih preporuka Savjeta, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore su 2018. godine podsjetili na određene odluke Vlade Crne Gore koje se odnose na obeštećenje žrtava i njihovih porodica, kao i na ukupnu politiku Crne Gore u vezi s prijemom izbjeglica. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić se tim povodom i sam javno oglasio i saopštio da deportaciju izbjeglica treba posmatrati iz perspektive nevinih žrtava i iskazao duboko žaljenje za njihovim stradanjem i saosjećanje sa bolom njihovih porodica.

Savjet i danas ukazuje da je od posebne važnosti, zbog ukupnog kredibiliteta policije, njenog povjerenja kod građana ali i međunarodne policijske saradnje, da rukovodstvo crnogorske policije uputi izvinjenje i učini vidljivim i pozitivne primjere policijskih službenika, kojih je bilo, a koji su se, unutar službe i pred nadležnim organima, otvoreno suprostavljali nezakonitim aktivnostima policije i pružali pomoć izbjeglicama.