KAKO SU POLICAJCI DOVEDENI U VEZU SA TRGOVINOM LJUDIMA

KAKO SU POLICAJCI DOVEDENI U VEZU SA TRGOVINOM LJUDIMA
02 Dec

KAKO SU POLICAJCI DOVEDENI U VEZU SA TRGOVINOM LJUDIMA

Podgorica, 2. decembar 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je uzeo u rad, po inicijativi člana prof. dr Dražena Cerovića, slučaj dvojice policijskih službenika - R.S. i A.K. - koji su dovedeni u vezi sa kriminalnim aktivnostima (trgovina ljudima) koje ozbiljno narušavaju ugled Policije (pogledati ovdje).                  

Savjet se, takođe putem medija, kasnije informisao da su isti pušteni na slobodu i da protiv istih nije nastavljena istraga (pogledati ovaj link  i ovaj link ).             

Savjet je pozvao da se preko njihovog pretpostavljenog starješine pribave njihova koncizna izjašnjenja u vezi sa tim kako su i na koji način dovedeni u vezi sa ovim kriminalnim aktivnostima, da se od nadležnog tužioca pribavi informacija o njihovom konačnom statusu sa obrazloženjem te da se Savjet informiše da li se protiv njih planira preduzimanje određene mjera i kako Uprava policije gleda na navedeni događaj.