JAVNA OKUPLJANJA U PODGORICI: POLICIJA PROFESIONALNO POSTUPALA

JAVNA OKUPLJANJA U PODGORICI: POLICIJA PROFESIONALNO POSTUPALA
27 Dec

JAVNA OKUPLJANJA U PODGORICI: POLICIJA PROFESIONALNO POSTUPALA

Podgorica, 27. decembar 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je neposredno pratio postupanje policije i primjenu policijskih ovlašćenja povodom javnih okupljanja u Podgorici.

Savjet je utvrdio da je u službene prostorije privedeno ili zadržano 40 građana. Savjet konstatuje da je policija prema njima postupala profesionalno i odgovorno, poštujući međunarodne i domaće standarde u vezi sa zaštitom ljudskih prava. Suština tih standarda je u tome da se rizik od zastrašivanja i zlostavljanja građana svede na apsolutni minimum a da se pri tome policija nepotrebno ne sputava u vršenju svojih zakonskih obaveza i dužnosti.

Starješine CB Podgorica, na čelu sa načelnikom Milovanom Pavićevićem, su odgovorno i  u najkraćem roku postupale po izdatim preporukama Savjeta a koje su se odnosile na provjeru svih navoda o postupanju policije, pružanju preciznih podataka o svakom događaju, statusu i tretmanu svih privedenih i zadržanih građana uključujući i sva pitanja oko njihovog zdravlja i kontaktiranja najbližih.

Delegacija Savjeta za građansku kontrolu rada policije - u sastavu mr Aleksandar Saša Zeković, drc. dr Branislav Radulović i advokat Zoran Čelebić - je sinoć, 26. decembra 2019. godine, oko 22 sata posjetila do tada privedena i zadržana lica u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica cijeneći da je period neposredno po privođenju i lišavanju slobode najrizičniji u pogledu potencijalnog zlostavljanja i kako bi se preduzeli potrebni koraci ukoliko je do zlostavljanja eventualno došlo. Posjeta je realizovana u najkraćem roku i omogućen je povjerljiv razgovor sa svim zatečenim licima.

Dvojica građana su imali primjedbe na postupanje policije prilikom privođenja dok su ostali građani bili bez prigovora bilo koje vrste uključujući i jednog monaha. Nijedan građanin nije imalo primjedbe na postupanje policije u službenim prostorijama CB Podgorica i jedinici za zadržavanje. Savjet je zbog navoda jednog građanina, obavio vizuelni pregled, i insistirao da se detaljan i stručan pregled obavi u zdravstvenoj ustanovi koji je on na kraju i prihvatio. Ljekar Kliničkog centra se izjasnio da nema vidljivih povreda. Kod drugog građanina evidentirana je modrica na desnoj nadlaktici koja je, kako je i sam građanin naveo, mogla nastati usljed njegovog podizanja sa asfalta jer je odbio naređenje policijskih službenika da ustane i pružao je pasivan otpor pri podizanju i dovođenju do službenog vozila.