INTERNET I KRIMINAL

INTERNET I KRIMINAL
04 Feb

INTERNET I KRIMINAL

Podgorica, 4. februar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije se iz medija upoznao sa iskustvom studentkinje Fakulteta političkih nauka M.K. iz Podgorice koja se požalila na činjenicu da Uprava policija nije uspjela identifikovati lica koja joj prijete na društvenoj mreži Facebook (FB) sa lažnih profila.

Savjet je odlučio da se ne bavi konkretnim primjerom na klasičan način provjere primjene policijskih ovlašćenja već se obratio v.d. direktora Uprave policije kako bi se generalno saznao, zbog interesa javnosti i kako bi svima u društvu postalo jasnije: (1) gdje je granica kapaciteta i mogućnosti Policije u uspješnom suočavanju sa izazovima otkrivanja identiteta lica koja šire govor mržnje, najavljuju nasilje, šire paniku i lažne vijesti ili ugrožavaju sigurnost drugih lica a to rade prikrivanjem sopstvenog identiteta (sa lažnih profila); (2) da li su Država Crna Gora odnosno Uprava policije ili neki drugi državni organ do sada komunicirali sa kompanijom FB, ili da li se o tome u Upravi policije razmišlja, kako bi ukazalo na problem postojanja farmi botova (u ovom slučaju četničkih) koja djeluje u pojedinim društvima, posebno pred izbore i (3) da li stručnjaci u Upravi policije smatraju da je potrebno inicirati dopune zakonske regulative, i na koji način, kako bi se crnogorsko društvo i nadležne institucije djelotvornije nosile sa ovim negativnim pojavama i uspješnije ih procesuiralo.