IMENOVANA NOVA ČLANICA SAVJETA

IMENOVANA NOVA ČLANICA SAVJETA
15 Oct

IMENOVANA NOVA ČLANICA SAVJETA

Podgorica, 14. oktobar 2021. godine - U Skupštini Crne Gore predsjednik Zoran Čelebić i članovi Savjeta za građansku kontrolu policije Branislav Radulović i Aida Petrović održali su konstitutivni sastanak sa novoimenovanom članicom dr Milenom Popović-Samardžić i poželjeli joj dobrodošlicu u Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

Skupština Crne Gore na Petoj vanrednoj sjednici u 2021. godini, 28. septembra tekuće godine, konstatovala je završetak postupka imenovanja članice Savjeta za građansku kontrolu rada policije ispred Ljekarske komore Crne Gore dr Milene Popović Samardžić.

Tokom sastanka, članovi Savjeta su imali priliku dr Popović Samardžić upoznati sa nadležnostima ovog tijela, predstaviti dosadašnji rad i kroz neposredan razgovor sa konkretnim primjerima ocjena primjene policijskih ovlašćenja i usvojenih zaključaka, bliže predstaviti metodologiju i način rada građanske kontrole policije.

Poseban osvrt ovom prilikom učinjen na pitanje rezultata i domašaja odluka ovog tijela, te kapaciteta za efikasnu i uspješnu primjenu Zakona o unutrašnjim poslovima i načinima komunikacije sa građanima, podnosiocima pritužbi.

Tokom sastanka, razgovarano je i o praćenju implementacije ocjena, zaključaka i preporuka Savjeta, kao i  predmetima koji su u postupku obrade pred Savjetom.