GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE PROVJERA POSTUPANJE POLICIJE U NIKŠIĆU

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE   PROVJERA POSTUPANJE POLICIJE U NIKŠIĆU
04 Apr

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE PROVJERA POSTUPANJE POLICIJE U NIKŠIĆU

Podgorica, 4. april 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je postupak provjere primjene policijskih ovlašćenja na fudbalskoj utakmici u Nikšiću.

Načelnik CB Nikšić, Milorad Žižić, Savjetu je pružio ove informacije: 

U službene prostorije CB Nikšić dovedeni su:

  • građanin M. V. (1986), lišen slobode po prekršaju član 11 Zakona o javnom redu i miru i po članu 30. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Građanin je priveden Sudu za prekšaje i postupak je u toku (informacija od 12h, 04.04,.2019).
  • građanin R.R. (1980), lišen slobode po prekršaju član 11 Zakona o javnom redu i miru i po članu 30. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Građanin je priveden Sudu za prekšaje i postupak je u toku (informacija od 12h, 04.04,.2019).

Građani M.Ć. (1997), J.Ž. (1999) i J.R. (2000) su se sa povredama javili u Klinički centar Crne Gore i zato su dovedeni u CB Nikšić gdje su obkasnili porijeklo svojih povreda. Naveli su da su se sami povrijedili prilikom napuštanja stadiona. Njihove izjave su se poklopile sa video snimcima nakon čega su pušteni. Savjet se interesovao na koji način su vraćeni kućama, s obrizorom na vrijeme otpuštanja i na činjenicu da su službenim vozilom dovedeni u službene prostorije policije. Iz CB Nikšić Savjetu je saopšteno da su građani odbili ponuđeni prevoz policije. 

Savjet je obaviješten da službenici CB Podgorica pregledom video materiajla rade na identifikaciji još lica koja su uskočila na fudbalski teren i koja će buiti procesuirana po članu 30. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Savjet je obaviješten da će po otpuštanju iz zdravstvene ustanove u služebne prostorije CB Nikšić biti doveden i građanin A.I. prema kojem se, na osnovu pregleda video snimka, tužilac izjasnio po krivici. 

Savjet je obavijšten da je u toku izrada izvještaja o okolnostima upotrebe sredsatva prinude. Za sada se poštuju svi zakonski rokovi i građanska kontrola za sada nema primjedbi na procesne radnje policije koje se odnose provjeru upotrebe sredstava prinude.

Policijski službenici koji su upotrijebili sredstvo prinude su dužni da u roku od 24 sata po događaju dostave izvještaj o upotrebi sredstava prinude pretpostavljenom starješini.

Kako u ovoj situaciji imamo grupa lica prema kojoj su se upotrijebila sredstva prinude, Savjet očekuje da se formira se Komisija za utvrđivanje okolnosti upotrebe sredstava prinude koja na osnovu izvještaja policijskih službenika sačinjava zapisnik sa odgovarajućim mišljenjem o okolnostima opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude.

Prema podacima Savjeta, Osnovno državno tužilaštvo je uključeno u slučaj. Naloženo je CB Nikšić da se svi raspoloživi snimci i kompletna dokumentacija o upotrebi sredstava prinude, kada bude gotova, dostavi na ocjenu i odlučivanje ODT.

Savjet za građansku kontrolu rada policije poziva nadležnog tužioca da naloži neodložno vještačenje povreda građanina A.I. 

Izvještaj o upotrebi sredstava prinude biće dostavljen nadležnom tužilaštvu, Unutrašnjoj kontroli i Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

Savjet je pozvao Upravu policije da mu se neodložno dostave raspoloživi video snimci.