EKSPERTSKA MISIJA SAVJETA EVROPE

EKSPERTSKA MISIJA SAVJETA EVROPE
28 Oct

EKSPERTSKA MISIJA SAVJETA EVROPE

Podgorica, 28. oktobar 2019. godine - Predsjednik i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković i prof. dr Dražen Cerović, susreli su se, u programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, sa ekspertima Savjeta Evrope koji borave u ekspertske misije Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici u sklopu HF projekta “Dalje unapredjenje ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori”.

Zeković i Cerović su predstavili rad građanske kontrole policije i u razgovoru sa ekspertima, Ralph Petre Roche i Francesc Guillén Lasierra, saopštili viđenja u vezi sa mogućim unaprjeđenjem procedura policije u vezi sa postupanjem sa licima lišenim slobode te odgovorili na brojna pitanja.