DRŽAVA ADEKVATNO ODGOVORILA NA NASILJE

DRŽAVA ADEKVATNO ODGOVORILA NA NASILJE
24 May

DRŽAVA ADEKVATNO ODGOVORILA NA NASILJE

Podgorica, 24. maj 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije - u sastavu mr.sci. Aleksandar Saša Zeković, prof. dr Dražen Cerović, doc.dr Branislav Radulović, dr Vladimir Dobričanin i advokat Zoran Čelebić - na danas održanoj sjednici u Skupštini Crne Gore razmotrio je, po sopstvenoj inicijativi, postupanje policije u odnosu na zaštitu bezbjednosti i integriteta građanina I.T. i njegove porodice i jednoglasno usvojio zaključak koji je u integralnoj verziji dostupan na ovom linku.

U ovom trenutku, na osnovu raspoloživih informacija i dokumentacije, Savjet je konstatovao da je povodom fizičkog napada na građanina I.T. i paljenja porodičnog trgovinskog objekta, država Crna Gora pružila odgovarajući odgovor na nasilje. Pružen je sveobuhvatan institucionalni odgovor što osim snažne osude nasilja uključuje osiguranje bezbjednosti ove porodice, zaokružen krivičnopravni progon odgovornih lica za ugrožavanje njihove bezbjednosti i uništavanje imovine uz odgovarajuću egzistencijalnu podršku i pomoć.

Savjet je, povodom konkretnog događaja fizički napad na građanina I.T, ocijenio da je Policija reagovala efikasno i da su protiv odgovornih lica podnijete krivične prijave zbog nanošenja teške tjelesne povrede i zbog nasilničkog ponašanja. Takođe efikasno i u najkraćem roku je rasvijetljeno paljenje trgovinskog objekta (trafike).

Savjet je konstatovao profesionalni propust u radu policijskih službenika u odnosu na događaj od 28. marta 2019. godine kada je zapaljen trgovinski objekat. Stalni obilazak naselja i pokrivanje stambenog i poslovnog objekta porodice T. morali su biti obavljeni sa pojačanom pažnjom i bez napuštanja mjesta opservacije. Taj propust ne samo da je iskorišten od strane izvršioca krivičnog djela već je i kod porodice T. produbio osjećaj straha i ugrožene bezbjednosti a šteta je nanijeta i ukupnim profesionalnim naporima Uprave policije i načelnika CB Berane.

I pored činjenice što je pažnja građanske kontrole policije i crnogorske javnosti u cjelini bila usmjerena na izvještavanje CB Berane o svim aktivnostima policije po prijavama građanina I.T. Savjet je konstatovao propust službenih lica koja su radila na pripremi tog dokumenta. Prvobitni izvještaj, dostavljen Savjetu, nije sadržao podatke o svim incidentima na što je argumentovano pred Savjetom ukazao građanin I.T. Nakon toga iz CB Berane je dostavljen dopunjeni izvještaj (pogledati tačke 21-24 Zaključka). 

Savjet rijetko komentariše aktivnosti i pojave izvan policijske organizacije. Ipak, imajući u vidu učestalost napada na imovinu porodice T. i sadržaj određenih zapisnika o obavještenju prikupljenom od građanina mora da uoči potrebu proaktivnijeg i samoinicijativnog djelovanja državnih tužilaca, uz veće izlaženje na mjesto izviđaja. Proaktivni pristup podrazumijeva i veće interesovanje za ukupne okolnosti i pozadinu učestalosti u konkretnom slučaju imovinskih delikata na štetu jednog te istog građanina. Savjet ocjenjuje da bi takav pristup dodatno unaprijedio postupanje Policije i njene rezultate. U vezi sa istim, Savjet je preporučio Upravi policije da kod osjetljivih predmeta, kod kojih se registruje ponavljanje različitih nasilnih djela prema istom licu na osnovu sopstvene procjene i bez konsultovanja podnesu nadležnm državnom tužiocu odgovarajuću krivičnu prijavu. 

Savjet je sa zadovoljstvom uočio da je problem građanina I.T. pridobio nepodijeljenju  pažnju javnosti, svih lokalnih i državnih autoriteta, svih društvenih i političkih struktura i da nije politizovan. Savjet je pozdravio odlučnu reakciju predsjednika opštine Berane i Skupštine opštine Berane, predsjednika Skupštine Crne Gore, predsjednika Vlade, ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije i Vlade Crne Gore u cjelini. Savjet je ocijenio sa su te aktivnosti i istupi usmjereni na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja u kojem se ne toleriše nasilje.