DOBAR ODAZIV GRAĐANA NA POZIV POLICIJE POLICIJSKE STARJEŠINE PRIMILE 67 GRAĐANA

DOBAR ODAZIV GRAĐANA NA POZIV POLICIJE POLICIJSKE STARJEŠINE PRIMILE 67 GRAĐANA
12 Apr

DOBAR ODAZIV GRAĐANA NA POZIV POLICIJE POLICIJSKE STARJEŠINE PRIMILE 67 GRAĐANA

Podgorica, 12. april 2019. godine - Od početka aprila do danas starješine crnogorske policije su primile 67 građana_ki Crne Gore i sa njima razgovarali o efikasnijem postupanju policije.

Početkom aprila, direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, naložio je svim načelnicima centara i odjeljenja bezbjednosti (CB/OB) u okviru Uprave policije Crne Gore da jednom sedmično, u kontekstu jačanja partnerskih odnosa zajednice i policije, organizuju redovan prijem građana.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je ocjenio da se na dati način doprinosi da policijske starješine na terenu profesionalno i  blagovremeno odnose prema primjedbama i zapažanjima građana i tako unaprijedi ukupna otvorenost i odgovornost Policije.

Savjet cijeni da je od ključne važnosti da ova aktivnost postane stalna i održiva policijska praksa i zato ponavlja svoj apel prema javnosti da maksimalno koristi poziv Policije. 

Građani, što uključuje i novinare, sindikalne, građanske i političke aktiviste, su dobrodošli da sa policijom razgovaraju o svim pitanjima i problemima koje se tiču njihove lične i imovinske sigurnosti ili su od interesa za bezbjednost lokalne zajednice i efikasno i legitimno djelovanje policije.

Integralni tekst odluke Uprave policije i poziva prema građanima dostupan ovdje.