DJEČIJI SIGURNI PROSTOR U POLICIJSKIM STANICAMA

DJEČIJI SIGURNI PROSTOR U POLICIJSKIM STANICAMA
14 May

DJEČIJI SIGURNI PROSTOR U POLICIJSKIM STANICAMA

Podgorica, 14. maj 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije sa zadovoljstvom je konstatovao unaprjeđenje kapaciteta u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica za rad sa maloljetnim prestupnicima i pohvalio je, tim povodom, direktora i Upravu policije u cjelini. 

Savjet je zahvalio u ime građana_ki Crne Gore Ambasadi Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na podršci Upravi policije na otvaranju i opremanju kancelarije za rad sa djecom. 

Više o tome dostupno ovdje: https://www.cdm.me/hronika/britanska-ambasada-donirala-upravi-policije-dva-putnicka-vozila-i-opremu-vrijednu-70-hiljada-eura/ 

Savjet je istakao važnost ukupnog unaprjeđenja odgovornosti za pristup i rad Policije sa ranjivom djecom, posebno u dijelu prevencije daljih trauma i stresa i boljeg razumijevanja, kod mladih, policijskog posla. 

Novootvoreni prostor u CB Podgorica predstavlja prikladnije okruženje za boravak djece i za rad sa djecom. Sigurni prostor će pomoći da djeca ne budu izložena nesigurnim situacijama više nego što ih već imaju i doživljavaju. 

Prostor će pomoći da djeca imaju pozitivno iskustvo tokom primjene zakona, da se zaštiti najbolji interes djeteta i prava djeteta, da se djeca slobodnije izraze što će biti i u interesu policijskih i drugih službenika u pogledu kvaliteta potrebnih i dobijenih informacija.

Posebno je važno da se nastavi razvoj komunikacionih i drugih vještina za profesionalan i usješan rad policijskih službenika sa djecom. 

Savjet je preporučio da se razmotre mogućnosti za otvaranje sigurnih prostora i u drugim važnim organizacionim jedinicama policije, na sjeveru i u južnom dijelu zemlje.

Savjet je zadužio članicu Savjeta Aidu Petrović da posjeti dječiji sigurni prostor u CB Podgorica.