DIJALOG O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA: PREDSJEDNIK SAVJETA U SJEDIŠTU SNP CRNE GORE

DIJALOG O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA: PREDSJEDNIK SAVJETA U SJEDIŠTU SNP CRNE GORE
15 May

DIJALOG O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA: PREDSJEDNIK SAVJETA U SJEDIŠTU SNP CRNE GORE

Podgorica, 15. maj 2020. godine - Juče su se u Podgorici susreli Predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković.
Do sastanka, u sjedištu SNP, došlo je na zahtjev Zekovića, a prisustvovao mu je i sekretar Izvršnog odbora SNP-Dragan Vukić. Zeković je prijem tražio nakon što je SNP javno iznijela pitanja o objektivnosti ocjena Savjeta.
Na sastanku je razmotrena ukupna bezbjednosna i politička situacija u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na postupanje policije i poštovanje ljudskih prava i sloboda građana.
Predsjednik SNP Crne Gore je iskazao posebno interesovanje prema primjerima prekoračenja ovlašćenja, upotrebi sredstva prinude a naročito za upotrebu hemijskih sredstava prema okupljenim građanima koji su protestvovali povodom hapšenja episkopa Joanikija i nikšićkih sveštenika, među kojima je bilo i djece i starijih ljudi.
Predstavnici SNP ponovili su kritike na račun policije i represivnih metoda koje je policija primijenila u Pljevljima, Nikšiću i Andrijevici.Te  ružne scene batinanja naroda, po ocjeni SNP, obišle su svijet, čime je nanešena velika šteta demokratizaciji crnogorske  društvene zbilje. 
Predsjednik Savjeta je saopštio dosadašnje nalaze i ocjene ovog tijela, i predstavio koji su predmeti i dalje u radu u odnosu na interesovanje predsjednika Jokovića. Ponovio je da je ocjena nadležnih starješina na terenu o ispunjavanju uslova za upotrebu sredstva prinude bila osnovana i da se sada provjerava svaki pojedinačni primjer eventualnog prekoračenja ovlašćenja. Naglasio je da je u policiji uspostavljena kultura odgovornosti i da se bilježi napredak u poštovanju ljudskih prava. 
Diskutovano je o radu Savjeta, njegovoj kontrolnoj ulozi i ovlašćenjima koje ima po Zakonu o unutrašnjim poslovima.
Posebna je pažnja predstavljenja problematici zadržavanja građana pri čemu je Savjet predstavio svoje detaljne izvještaje i ocjene.
Iz SNP su potencirali da se ne mogu abolirati odgovornosti oni koji bacaju  suzavac i šok bombe na građane, među kojima je bilo i djece i istakli važnost depolitizacije policije i njenog menadžmenta kao i da Savjet u svom radu treba biti lišen bilo kakve političke obojenosti.
Sagovornici su se saglasili da treba jačati vladavinu prava u Crnoj Gori kao da se Savjetu kao kontrolnom mehanizmu mora omogućiti  nesmetan rad i podrška.

Naglašeno je zajednički da jedino dijalog i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda garantuju napredak svakog, pa i crnogorskog društva.

Originalna objava dostupna ovdje