CRNOGRSKO SUDSTVO TREBA DA OSIGURA ZAŠTITU GRAĐANA OD ZLOSTAVLJANJA I MUČENJA

CRNOGRSKO SUDSTVO TREBA DA OSIGURA ZAŠTITU  GRAĐANA OD ZLOSTAVLJANJA I MUČENJA
01 Jun

CRNOGRSKO SUDSTVO TREBA DA OSIGURA ZAŠTITU GRAĐANA OD ZLOSTAVLJANJA I MUČENJA

Podgorica, 1. jun 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije na osnovu dugogodišnje prakse i posvećenog rada je prepoznao problem nekažnjivosti službenih lica za zlostavljanje građana i tim povodom usvojio poseban zaključak kojim se, zbog odgovornosti, direktno proziva crnogorsko sudstvo.

Više pojedinačnih primjera govori da su policajci, u postupcima izvan policije, priznali zlostavljanje građana. Savjet je na to i neposredno ukazao rukovodstvu Uprave policije i ministru unutrašnjih poslova ocjenjujući da to kompromituje odgovornost, istrage i sankcije unutar Policije. 

Savjet je na osnovu sopstvenog istraživanja registrovao da se ime policijskog službenika R.M. pojavljuje kod više kontroverznih događaja. 

Naime, protiv okrivljenog M.R. službenika Centra bezbjednosti (CB) Bar je vođen krivični postupak zbog krivičnih djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 i zlostavljanja iz čl.166a st. 2 u vezi st 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, izvršenih na štetu A.M. iz Podgorice. Osnovni sud u Baru je na osnovu sporazuma o priznanju krivice zaključenog sa okrivljenim R.M. donio presudu kojom je oglašen krivim zbog izvršenja navedenih krivičnih djela. Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 11 mjeseci i istovremeno određeno da se neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme dvije godine ne izvrši novo krivično djelo.

Osnovni sud u Ulcinju u krivičnom predmetu protiv okrivljenih policijskih službenika V.B, R.M. i Z.P, zbog krivičnih djela zlostavljanje iz člana 166 a st. 2 u vezi st 1 Krivičnog zakonika Crne Gore donio je rješenje kojim se usvaja sporazum između Državnog tužioca u Ulcinju V.S. i okrivljenih i izriče krivična sankcija uslovna osuda. Za R.M. je utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 11 mjeseci i istovremeno određeno da se neće izvršiti ako okrivljeni u roku od dvije godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo za izvršenje 4 krivičnih djela zlostavljanje. U odnosu na V.B. utvrđena je uslovna kazna od 19 mjeseci za 7 izvršenih krivičnih djela a za Z.P. u trajanju od 3 mjeseca ukoliko u roku od jedne godine ne učini novo krivično djelo.

Savjet je ocijenio da ova priznanja o zlostavljanju građana podrivaju disciplinski sistem unutar MUP-a i kapacitete starješina policije i unutrašnje kontrole policije da objektivno i blagovremeno utvrde osnovanost upotrebe sredstava prinude i prekoračenje ovlašćenja. U CB Bar u relativno kratkom periodu registrovani su primjeri prvobitnog osporavanja pa kasnijeg priznanja izvršenja krivičnih djela što ukazuje na moguće postojanje prihvaćene prakse zlostavljanja i i na nedjelotvoran sistem internih provjera i sankcionisanja.

Savjet je zabrinut zbog činjenice da se kod policijskog službenika R.M, po njegovom  sopstvenom priznanju, registruje učestalost pojave i izvršenja krivičnih djela. R.M. je, negirajući izvršenje krivičnog djela, kompromitovao interne procedure i autoritete u Upravi policije i MUP Crne Gore koji su 2017 godine njegove iskaze prihvatili vjerodostojnim i na osnovu toga njegovo postupanje ocijenili zakonitim da bi isti policijski službenik kasnije, u postupcima u 2018 godini, priznao izvršenje više krivičnih djela. U jednom postupku je osuđen uslovno na 11 mjeseci zbog dva krivična djela zlostavljanje i nanošenje teške tjelesne povrede a u drugom postupku je priznao izvršenje četiri krivična djela zlostavljanja građana zbog čega je prvobitno osuđen opet na uslovnu kaznu u trajanju od 11 mjeseci. Nakon žalbe advokata više oštećenih lica, G.H, Vijeće Osnovnog suda u Ulcinju je preinačilo prethodno sudsko rješenje i odbijen je sporazum o priznanju krivice zato što nije bio u skladu sa interesima pravičnosti a sankcija nije odgovarala svrsi izricanja krivičnih sankcija. Savjetu nije poznato da li se zbog očigledne kompromitacije policijskog integriteta u MUP Crne Gore i Upravi policije obratila pažnja na starješinsku subjektivnu i objektivnu odgovornost zbog navedenih i primjera koji slijedi.

Na osnovu konkretno iznijetih ali i drugih poznatih primjera kroz koje se Savjet kritički ali konstruktivno i sa podrškom, odnosi prema Policiji, Savjet cijeni da je odgovarajući trenutak ne samo da ukaže na potrebu jačanja odgovornosti u Policiji i snaženja kapaciteta unutrašnje kontrole policije da efikasno reaguje već i da pozove državne tužioce a naročito sudije da doprinesu efikasnijoj zaštiti građana od zlostavljanja i mučenja

Savjet je utvrdio još jednu zabrinjavajuću činjenicu. Povodom Dana unutrašnjih poslova, 2017, među nagrađenim službenicima policije našao se i R.M. Savjet je prepoznao propust neposredno pretpostavljenih starješina u CB Bar što Ministru unutrašnjih poslova nijesu predočene sve činjenice u vezi sa službenikom koji se predlaže za godišnju nagradu. Nesporno je da su se u trenutku predlaganja za nagradu protiv R.M. vodili postupci kod nadležnog državnog tužioca koji su, ubrzo po nagrađivanju, nakon nekoliko mjeseci, završeni priznanjem krivice. Savjet je pozvao da se naloži provjera kako je imenovani službenik mogao uopšte biti predložen za nagradu, zašto se nije odložilo nagrađivanje i koji je razlog da se nije sačekao ishod pokrenutih postupaka. Savjetu je bilo važno da se utvrdi da li je to namjerno urađeno kako bi se olakšao njegov status u krivičnim postupcima koji su, u tom trenutku, vođeni protiv njega i da li je takav prijedlog zapravo podmetnut Ministru unutrašnjih poslova. Osim toga, Savjet je pozvao MUP Crne Gore da se razmotri mogućnost povlačenja/oduzimanja nagrade koja je svojevremeno dodijeljena R.M. i preporučio da se neodložno poboljša sistem nagrađivanja policijskih službenika.

Ministar unutrašnjih poslova je informisao Savjet da je povodom Dana unutrašnjih posłova, 2017. godine, na osnovu člana 100 stav 5 Zakona o unutrašnjim posłovima, Ministarstvo donijelo Pravilnik o vrsti pokłona, načinu dodjele nagrade, priznanja, zasłužne značke i kratkocijevnog vatrenog oružja kao i izgledu zahvalnice i zasłužne značke, po kojem osnovu se povodom Dana unutrašnjih posłova dodjeljuju nagrade službenicima koji su dali izuzetan doprinos u radu Ministarstva i Uprave policije. Uvidom u formirani predmet policijskog službenika CB Bar R.M. proizilazi da je imenovani 2017. godine predložen za nagradu od strane neposrednog rukovodioca, a po osnovu ostvarenih zapaženih rezultata prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, i nagrađen uvažavajući posebnu hrabrost, požrtvovanost i kontinuirane rezultate operativnog rada, samoinicijativnost, kao i da je značajno uticao na povećanu zaštitu bezbjednosti građana. Komisija za predlaganje nagrada službenicima, odnosno namještenicima koji su postigli izvanredne rezultate u radu, je predložila ministru da se policijski službenici koji su u prethodnoj godini ostvarili istaknute rezultate nagrade, ali da po službenoj dužnosti nije pribavljala mišljenja nadležnih organa, niti je to bila njena obaveza, saglasno važećim propisima. Sve prethodno, navedeno je u odgovoru, uz poštovanje načela prezumpcije nevinosti, posebno kada su u pitanju policijski službenici interventne jedinice, koji sredstva prinude primjenjuju u mnogo većem obimu od ostalih policijskih službenika i gdje se u najvećem broju slučajeva utvrdi da nijesu prekoračili policijska ovlašćenja.

Ministar je informisao Savjet da će jedan od budućih prioriteta biti usvajanje novog pravilnika o nagrađivanju kojim će se propisati da je Komisija dužna, prije predlaganja, pribaviti mišljenje nadležnih organizacionih jedinica MUP i Uprave policije, prije svega Direktorata za nadzor, Odjeljenja za unutrašnju kontrolu i Etičkog odbora, za svakog državnog i policijskog slużbenika koji se predlaže za nagrađivanje, kao i od nadležnih institucija i tijela - suda, tužilaštva, Savjeta za građansku kontrolu rada policje - u smislu da li je protiv službenika podignuta optužnica, u kojoj je fazi izviđajni postupak za krivična djela predviđena zakonom, i ukoliko jeste u kojoj je fazi postupak pred sudom, odnosno zatražiti mišljenje građanske kontrole rada policije, u vezi postojanja činjenica, nastalih u njihovom radu, a koje bi, za konkretnog službenika, ukazałe na nedostojnost za nagrađivanje.

Savjet je pohvalio spremnost ministra unutrašnjih poslova, Mevludina Nuhodžića, da se poboljša i trajno unaprijedi sistem nagrađivanja policijskih službenika i u budućnosti spriječi ponavljanje evidentiranih propusta. Savjet je konstatovao da je sa resornim ministrom uspostavljena efikasna i efektivna komunikacija u kojoj Nuhodžić pokazuje odgovornost, ne krije probleme i fokusira je na reformska rješenja kako bi se podigla transparetnost, zakonitost i kvalitet rada MUP Crne Gore i Uprave policije.

Integralni tekst usvojenog zaključka dostupan ovdje.