BERANE: OSUĐUJEMO PONOVNI NAPAD NA IMOVINU GRAĐANINA TOMKIĆA I OČEKUJEMO ODGOVARAJUĆE PROMJENE U CB BERANE

BERANE: OSUĐUJEMO PONOVNI NAPAD NA IMOVINU GRAĐANINA TOMKIĆA I OČEKUJEMO ODGOVARAJUĆE PROMJENE U CB BERANE
28 Mar

BERANE: OSUĐUJEMO PONOVNI NAPAD NA IMOVINU GRAĐANINA TOMKIĆA I OČEKUJEMO ODGOVARAJUĆE PROMJENE U CB BERANE

Podgorica, 28. mart 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije najštrije osuđuje jutrošnji napad na imovinu građanina Igora Tomkića i sa žaljenjem konstatuje da procjene bezbjednosnog rizika u odnosu na ovog građanina nijesu bile kvalitetne. Kontinuirani napadi na imovinu pri čemu se kao motiv često ističe etnička pripadnost nijesu dobra poruka ni za bezbjednost ove porodice ni za opštinu Beranu i Crnu Goru u cjelini.

Savjet je u kontaktu sa rukovodstvom crnogorske Policije i direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, ovom pitanju posvećuje odgovarajuću profesionalnu pažnju. U tom kontekstu,  Savjet je informisan da je načelnik Centra bezbjednosti (CB) Berane upravo  pozvan na razgovor u sjedištu Uprave policije

Savjet za građansku kontrolu rada policije provjerava postupanje policije u proteklih 18 mjeseci po prijavama građanina Igora Tomkića. Od načelnika CB Berana primljena je detaljna informacija o radnjama policijskih službenika koja je, shodno proceduri, dostavljena na upoznavanje i izjašnjenje građaninu Tomkiću. Građanin Tomkić nije zadovoljan tim odgovorom jer je primjetio da isti nije kompletan odnosno da, prema navodima, ne uključuje sve njegove prijave. Savjet će Upravu policiju upoznati sa primjedbama građanina Tokmića i nakon toga toga pristupiti zaključenju slučaja odnosno izdavanju ocjene o postupanju policije. 

Savjet za građansklu kontrolu rada policije zahtijeva da se u najkraćem roku istraže sve okolnosti, identifikuju i procesuiraju odgovorni i očekuje da se i na nivou CB Berane realizuju odgovarajuće promjene kako bi se unaprijedila lična i imovinska sigurnost svih građana

Fotografije su Savjetu dostavljene od strane građanina Igora Tomkića.