APEL RODITELJIMA: DJECU U VOZILIMA PREVOZITE ISKLJUČIVO NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

APEL RODITELJIMA: DJECU U VOZILIMA PREVOZITE ISKLJUČIVO NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN
26 Jan

APEL RODITELJIMA: DJECU U VOZILIMA PREVOZITE ISKLJUČIVO NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

Podgorica, 26. januar  2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije nastavio je sa realizacijom svog programa “Praćenje implementacije Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”.

Savjet se, u kontekstu implementacije člana 25 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, interesovao kod direktora Policije za podatke o registrovanim izvršenim prekršajima u 2018. godini.

Uprava policije je obavijestila Savjet “da je od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, u Crnoj Gori izdato 120 prekršajnih naloga vozačima koji su u motornom vozilu na prednjem sjedištu vozača prevozili dijete mlađe od 12 godina ili lice koje je pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci ili lice koje iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima”. Policija je obavijestila Savjet da nema tačan podatak koliko je vozača kažnjeno zbog prevoza djece mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu, ali tvrdi, iz komunikacije sa službenicima na terenu, da većina ovih kazni je izdata upravo zbog nedozvoljenog prevoza djece.

Policija je obavijestila Savjet da je u 2018 izdato 15 prekršajnih naloga vozačima koji djecu do 5 godina starosti nijesu prevozili u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasem ili posebnim kopčama u vozilu. Sektor Policije opšte nadležnosti saglasio se sa ocjenom Savjeta da je evidentiran mali broj prekršaja uz obostranu, zajedničku, konstataciju da je značajno manji broj prekršaja nepropisnog prevoza djece do 5 godina od prevoza djece do 14 godina. Uprava policije i Savjet zajednički ističu ključnu važnost dječijih auto sjedišta i njihove pravilne upotrebe za bezbjednost djece, očuvanje života i zdravlja najmlađih učesnika u saobraćaju.

Policija je saopštila Savjetu da na putevima u 2018. nije bilo poginule djece do 14 godina starosti u saobraćajnim nezgodoma. U 2017. smrtno je stradalo troje djece, dvoje je bilo ispod šest godina starosti a jedno sedam godina starosti. Djeca su nastradala kao saputnici u vozilu. U 2018 i 2017 nije bilo smrtno stradale djece koja su u saobraćaju učestvovala kao pješaci. U posljednjih pet godina na putevima Crne Gore je stradalo osmoro djece i to po godinama: 2017 - troje djece (kao saputnici); 2016 - jedno dijete (kao saputnik); 2015 - troje djece (dvoje kao saputnici u vozilu i jedno dijete kao pješak); 2014 - jedno dijete (pješak).

Savjet preporučuje Upravi policije da razmotri mogućnosti unaprijeđenja evidencije o bezbjednosti djece u saobraćaju na način da se u Registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija evidentiraju kao zasebni prekršaji koji se odnose na prevoz djece kao i da se povede računa o dostupnosti podataka o broju povrijeđene djece u saobraćajnim nezgodoma, jer baza podataka koja je trenutno u upotrebi, ne podržava pretragu povrijeđenih lica po starosnoj dobi.

Uprava policije je detaljno upoznala Savjet sa aktivnostima koje preduzima tokom cijele godine i uključujući i period dok traje školska godina, koje podrazumijevaju pojačanu kontrolu bezbjednosti saobraćaja u blizini škola i organizovanje obrazovnih radionica, pod nazivom “Prvi saobraćajni čas”, o bezbjednom ućešću djece u saobraćaju na relaciji kuća-škola-kuća. 

Savjetu su pruženi i drugi važni podaci u vezi sa bezbjednošću djece u saobraćaju. Savjet je prepoznao odlične kapacitete Policije o poznavanju i praćenju međunarodnih standarda o bezbjednim dječijim autosjedištima. Roditelji mogu konsultovati policijske službenike prilikom nabavke i pravilnog postavljanja i upotrebe dječijih autosjedišta. Savjet preporučuje da Uprava policije, preko centara i odjeljenja bezbjednosti, uspostavi saradnju sa predškolskim ustanovama kako bi se unaprijedilo informisanje roditelja za svakodnevno i pravilno korišćenje auto sjedišta za djecu. Savjet je uvjeren da će Uprava policije nastaviti i intenzivirati kontrole saobraćaja u blizini i ispred predškolskih ustanova kako bi se stvarno provjerilo korišćenje i pravilna upotreba bezbjednosnog sjedišta - korpe i prevoza djece na mjestu suvozača. 

Prilikom rada na ovom predmetu diskutovano je o saradnji i konsultacijama Uprave policije sa “Auto motom savezom Crne Gore” doo. Savjet je informisan da imaju dobru saradnju u pogledu svih pitanja koja se odnose na bezbjednost učesnika u saobraćaju i da, do sada, nijesu razgovarali na temu eventualnog testiranja dječijih autosjedišta koja su dostupna na crnogorskom tržištu.

Savjet se interesovao da li se u Upravi policije razmatra dopuna zakonskih rješenja zbog preciznih pojašnjenja u vezi sa pravilnom upotrebom bezbjednosnog sjedišta odnosno korpe za djecu (dječija autosjedišta) kao i prevoza djece u motornim vozilima u odnosu na njihovu visinu. Uprava policije je odgovorila da razmotra mogućnost izmjene zakonskih rješenja koja se odnose na prevoz djece u motornim vozilima u odnosu no njihovu visinu iako ne postoji jedistven standard (pojedine zemlje obavezan prevoz djece u bezbjednosnom sjedištu vežu za njihovu visinu - većina zemalja 135 cm - a druge za storosnu dob djeteta  -većina zemalja do 5 godina starosti).

Na osnovu analize svih aktivnosti i mjera, i podataka koje ih prate, Savjet je konstatovao izuzetno posvećen i profesionalan odnos Uprave policije, kao i da se redovno i kontinuirano planiraju i sprovode ozbiljne i kvalitetne akcije pojačane bezbjednsoti uz ocjenu da je bezbjednost djece prioritet rada službenika saobraćajne policije. Savjet cijeni da je ova ocjena važna za roditelje Crne Gore koji mogu računati na savjesno i profeseionalno služenje policijskih službenika. 

Savjet apeluje na građane Crne Gore, koji su roditelji, da djecu u motornim vozilima prevoze isključivo na propisan način, poštujući zakon.