ŽRTVE UKLJUČITI U ODGOVOR NA NEPRIMJERENO POSTUPANJE POLICAJACA

ŽRTVE UKLJUČITI U ODGOVOR  NA NEPRIMJERENO POSTUPANJE POLICAJACA
19 Aug

ŽRTVE UKLJUČITI U ODGOVOR NA NEPRIMJERENO POSTUPANJE POLICAJACA

Podgorica, 19. avgust 2019. godine - Savjet je razmotrio obavještenje nevladine organizacije “Institut Alternativa” o regionalnim iskustvima odnosa i odgovora službi bezbjednosti prema građanima koji su žrtve neprofesionalnog ponašanja ili nasilja pripadnika policije ili vojske i usvojio posebnu preporuku namijenjenu za rukovodioce svih organizacionih jedinica Uprave policije.

Polazeći od intencije da aktivno doprinosi stalnom jačanju povjerenja javnosti u Policiju, Savjet je preporučio da starješine u organizacionim jedinicama Uprave policije ostvare kontakt i posjete građane koji su žrtve neprofesionalnog postupanja ili nasilja policijskih službenika, iz tih jedinica, tokom službe ili van nje. Savjet je ocjenio da bi se Uprava policije na taj način dodatno distancirala od negativnih i neprimjerenih pojedinačnih postupaka koji ne održavaju vrijednosti crnogorske policije. Žrtve imaju značajnu ulogu u kreiranju javnog mnjenja o Policiji. Zato pristup prema žrtvama treba sa dužnom pažnjom i interesovanjem pridružiti već postojećem odgovoru menadžmenta Policije na neprimjereno, neprihvatljivo i nedopustivo ponašanje nekog policijskog službenika. Na taj način sprječiće se negativna generalizacija i nanošenje štete policijskom kredibilitetu i ugledu ostalih policijskih službenika.

Savjet je ocjenio da bi se kroz uvažavanje ove preporuke učinio dodatan važan korak u već pokrenutim ozbiljnim naporima da se uspostavi policijska kultura koja će unaprijediti policijski integritet i odgovornost i omogućiti efikasan nadzor i istrage. U tom kontekstu Savjet je više puta pohvalio rezultate rada ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića i direktora Uprave policije dr Veselina Veljovića. Osim što je spovedena obavezna i neupitna identifikacija svih službenika policije, uključuju i pripadnike Protiv-terorističke jedinice, uspostavljen je i redovan dijalog, na lokalnom nivou, koji omogućava da se policijske starješine na terenu profesionalno i  blagovremeno odnose prema primjedbama i zapažanjima građana. Takođe, registrovana su i češća javna oglašavanja ministra i direktora Uprave policije kojim se osuđuje policijsko zlostavljanje. Evropski komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) preporučio je da ministar unutrašnjih poslova i direktora Policije, u odgovarajućim intervalima, ponavljaju poruku prema policijskoj organizaciji da je zlostavljanje građana nezakonito i neprofesionalno i da će zbog toga uslijediti odgovarajuće sankcije.

Primarna uloga Savjeta za građansku kontrolu rada policije je da se bavi prigovorima javnosti u vezi sa policijskom praksom, kulturom, integritetom i primjenom policijskih ovlašćenja. Postupanje po žalbama je mehanizam snaženja odgovornosti u Policiji, jer se naglašavaju greške i propusti koji se trebaju otkloniti, prevazići i lekcije koje se trebaju naučiti. Sve to, skupa, doprinosi unaprjeđenju Policije u cjelini. Kroz pažljivo postupanje po svakoj pritužbi ili inicijativi analiziraju se uzroci primjedbi čime se kroz usvojene ocjene, zaključke i preporuke pokušava doprinositi poboljšanju policijskih politika, procedura i prakse ali i samih kapaciteta pa i discipline u poštovanju ljudskih prava građana.