ČESTITKA POVODOM DANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

ČESTITKA  POVODOM DANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
01 Oct

ČESTITKA POVODOM DANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Podgorica, 1. oktobar 2019. godine - Članovi Savjeta za građansku kontrolu rada policije - mr Aleksandar Saša Zeković, prof. dr Dražen Cerović, doc. dr Branislav Radulović, advokat Zoran Čelebić i dr Vladimir Dobričanin - čestitaju Dan unutrašnjih poslova službenicima Uprave policije (UP) i Ministrastva unutrašnjih poslova (MUP), direktoru Uprave policije dr Veselinu Veljoviću i ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhodžiću. 

Savjet prepoznaje i pozdravlja značajan napredak u postupanju UP i MUP Crne Gore. Uspostavljeni su novi korisni servisi, unaprijeđena je komunikacija sa građanima i postupanje po žalbama. Razmatranje primjedbi na postupanje policije, za razliku od ranije, danas je prilika koja doprinosi izgradnji pozitivnih odnosa sa zajednicom i građanima. 

Savjet konstatuje da se značajno povećala vidljivost mehanizma građanske kontrole u policijskoj organizaciji i pozdravlja činjenicu da sve veći broj policijskih službenika ukazuju na pitanja integriteta i povredu svojih prava. 

Savjet je snažno osudio svako neprimjereno ponašanje prema policijskim službenicima. Fizički napadi na policijske službenike predstavljaju neprihvatljiva djela koja ukazuju na nepoštovanje države. Savjet je zato podržao napore MUP, UP i policisjkog sindikata   da se uspostavi primjerena i strožija politika i praksa sankcija zbog napada na službenike policije.

Mišljenje je Savjeta da borba protiv policijskog zlostavljanja treba biti osnažena u samoj policijskoj organizaciji. Savjet poziva direktora Uprave policije i ministra unutrašnjih poslova da još snažnije nastave sa promovisanjem profesionalne policijske kulture i nulte tolerancije prema svim protivzakonitim postupcima. Savjet vidi sebe kao partnera UP i MUP Crne Gore u uspostavljanju atmosfere u policijskoj organizaciji koja osuđuje i ne prihvata solidarnost sa službenicima policije koji zlostavljaju građane i pokušavaju prikriti neprofesionalno postupanje. 

Savjet na osnovu dugogodišnje prakse i posvećenog rada je prepoznao problem nekažnjivosti službenih lica za zlostavljanje građana i zato direktno prozvao crnogorsko sudstvo. Samo strožije kazne postižu odgovarajući društveni i profesionalni efekat da zlostavljanje nije nekažnjivo. Koristimo prazničnu priliku da preporučimo direktoru Uprave policije i ministru unutrašnjih poslova da, u okviru poštovanja nezavisnosti sudstva, i sami ukažu na potrebu iziricanja primjerenih kazni u okvirima propisanih zakonom.