Ocjene i preporuke

02 Jul
2015

OCJENA SAVJETA POVODOM PRITUŽBE GRAĐANINA MI.M. IZ PODGORICE

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po pritužbi građanina Mi.M. iz Podgorice usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

02 Jul
2015

ZAKLJUČAK POVODOM PRITUŽBE M.M, NOVINARA I GRAĐANSKOG AKTIVISTE IZ PODGORICE

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po sopstvenoj inicijativi i pritužbi građanina M.M., novinara i građanskog aktiviste iz Podgorice, usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Pages