Blogs

INFORMACIJA O POSTUPANJU GRAĐANSKOG NADZORA POLICIJE O PRIMJENI POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA
29 Jun

INFORMACIJA O POSTUPANJU GRAĐANSKOG NADZORA POLICIJE O PRIMJENI POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

Podgorica, 29. jun 2020. godine - Na osnovu interesovanja ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića o aktivnostima i preduzetim mjerama povodom postupanja policije u Budvi i drugim opštinama Crne Gore, Savjet za građansku kontrolu rada policije je sačinio Informaciju o postupanju građanskog nadzora policije o primjeni policijskih ovlašćenja povodom aktuelnih događaja u Budvi i drugim oštinama. U Informaciji su hronološki predstavljene aktivnosti Savjeta za građansku kontrolu rada policije od 17. juna zaključno 26. junom 2020. godine.
UPOTREBA SREDSTVA PRINUDE MORAJU BITI PROPORCIONALNA ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA I PROCESUIRANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
26 Jun

UPOTREBA SREDSTVA PRINUDE MORAJU BITI PROPORCIONALNA ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA I PROCESUIRANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Podgorica, 26. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je postupak kontrole primjene policijskih ovlašćenja a Upravi policije je dostavio snimak dostupan ovdje. Savjet je zatražio da se obavi identifikacija svih sa snimka, kao i da se od građanina i policijskih službenika sa snimka uzmu izjave u odnosu na konkretni događaj i postupanje i da se pristupi odgovarajućim provjerama.
ZATRAŽENA INFORMACIJA O POSTUPANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA PREMA POSLANIKU SKUPŠTINE CRNE GORE
25 Jun

ZATRAŽENA INFORMACIJA O POSTUPANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA PREMA POSLANIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

Podgorica/Nikšić, 25. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije po sopstvenoj inicijativi je zatražio informaciju o primjeni policijskih ovlašćenja prema poslaniku Skupštine Crne Gore gospodinu Momu Koprivici.  U medijima i na društvenim mrežama je objavljena fotografija o tome. Od Centra bezbjednosti (CB) Nikšić je zatraženo izjašnjenje postupajućeg policijskog službenika. Načelnik CB Nikšić je bez odlaganja dostavio službenu zabilješku policijskog službenika D.R . koja je dostavljena centrali Demokratske Crne Gore na upoznavanje.

Pages