ZEKOVIĆ: SVI DRUŠTVENI I POLITIČKI AKTERI DUŽNI DA POŠTUJU VLADAVINU PRAVA

ZEKOVIĆ: SVI DRUŠTVENI I POLITIČKI AKTERI DUŽNI DA POŠTUJU VLADAVINU PRAVA
26 Dec

ZEKOVIĆ: SVI DRUŠTVENI I POLITIČKI AKTERI DUŽNI DA POŠTUJU VLADAVINU PRAVA

Savjet za građansku kontrlu rada policije pratiće postupanje policije i primjenu policijskih ovlašćenja u Podgorici, kako na terenu tako i u samom CB Podgorica.

Nesporno je činjenica da okupljanje nije prijavljeno i da se sva eventualna javna okupljanja sprovode mimo zakonom definisanih procedura a Policija ima definisanu obavezu svog postupanja u takvim situacijama. 

Policija Crne Gore je do sada kroz ukupno postupanje i javna oglašavanja povodom aktuelnog crkvenog pitanja pokazala privrženost zakonu, demokratiji i osnovnim demokratskim vrijednostima.  

Zvanični organi nameću minimalne obaveze u pogledu ostvarivanja prava na mirno okupljanje i Savjet za građansku kontrolu rada policije poziva sve društvene i političke aktere da doprinose vladavini prava. 

Policija je dužna da u svakoj situaciji postupa profesionalno i u skladu sa ovlašćenjima vodeći računa o zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije