ZAŠTO NEMA NAPRETKA U RASVJETLJAVANJU NAPADA NA PROSTORIJE NVO “ALTERNATIVA”

ZAŠTO NEMA NAPRETKA U RASVJETLJAVANJU  NAPADA NA PROSTORIJE NVO “ALTERNATIVA”
18 Jan

ZAŠTO NEMA NAPRETKA U RASVJETLJAVANJU NAPADA NA PROSTORIJE NVO “ALTERNATIVA”

Podgorica, 18. januar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije razmotrio je inicijativu nevladina organizacija (NVO) ”Alternativa“ iz Pljevalja za smjenu dvojice policijskih službenika Centra bezbjednosti (CB) Pljevlja zbog loših rezultata u radu, cijeneći da nemaju dovoljno znanja i vještina da doprinose rezulattima rada kriminalističke policije.           

U inicijativi je navedeno da kod nekoliko ozbiljnih krivičnih djela ne samo da nijesu otkriveni izvršioci već da je u javnosti stvoreno uvjerenje da su počinioci poznati policiji a da se istraga namjerno opstruira kako bi se stvarni počionici abolirali odgovornosti. 

Inicijator se osvrnuo na neke slučajeve, poput bacanja bombe na službeno vozilo tadašnjeg načelnika policije D.Ć, u kojem je istraga tapkala u mjestu, a počinioci nijesu otkriveni, iako je, prema navodima ove NVO, građanima i policiji poznato da su izuzeti tragovi DNK sa lica mjesta. Savjetu je predstavljen i slučaj, od 17. februara 2016, kada je na prostorije ove NVO bačena bomba, tzv. „kašikara“, i kojom je samo pukim slučajem izbjegnuta tragedija, a kako je nevedeno nesumnjivo je da je namjera ovog ataka bila likvidacija građanskog aktiviste i direktora NVO „Alternativa“ Alije Šljuke, zbog njegovog istupanja u javnosti i insistiranja na poštovanju važećih zakonskih propisa od strane lokalnih i državnih institucija, prvenstveno Tužilaštva i Osnovnog suda u Pljevljima. Ova NVO je Savjetu saopštila da se u javnosti “do detalja prepričavao događaj, pominjana su imena nalogodavaca, izvršitelja kao i iznos novca isplaćen izvršiocu bombaškog napada. NVO je dostavila u prilogu izdate preporuke Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u ovom slučaju koje nijesu realizovane. Ukazano je i na treći slučaj, kada je zapaljeno vozilo novinara M.D. a koji nije rasvijetljen.

Savjet podsjeća da je postupao i zaključio rad na dva od tri predmeta na koje je, u ovoj inicijativi, ukazala NVO “Alternativa”. Odlučeno je, tokom diskusije da se zaključci i ocjene Savjeta, zajedno sa prilozima iz inicijative ove NVO dostave novom direktoru Uprave policije na upoznavanje. 

Povodom napada na prostorije NVO “Alternativa” Savjet je, ranije, iskazao zabrinutost za bezbjednost građanina A.Š, aktiviste civilnog društva iz Pljevalja, i ocijenio da postupanje u policije u konkretnom slučaju nije bilo profesionalno i efikasno. Savjet je tada iskazao da očekuje konkretne rezultate u pogledu rasvjetljavanja napada i pozvao je Upravu policije da preduzme potrebne radnje kako bi se unaprijedila bezbjednost građanina A.Š. i njegove porodice.

Savjet je odlučio da od direktora Uprave policije zatraži dvije informacije - Prvu (1) zašto nema napretka u rasvjetljavanju napada na vozilo ranijeg načelnika CB Pljevlja, na prostorije NVO “Alternativa”  i paljenja vozila novinara M.D i Drugu (2) da Savjet informiše o svom profesionalnom i starješinskom stavu prema radu i rezultatima u radu policijskih službenika M.B. i Ž.G. i odnosu prema inicijativi ove NVO da ih treba rasporediti na druge poslove i zadatake znog loših rezultata u radu.    

Savjet je preporučio načelniku CB Pljevlja da pozove na razgovor predstavnike NVO “Alternativa“ iz Pljevalja, i građanina A.Š, kako bi se saslušale primjedbe građana koje bi mogle biti u najkraćem roku i provjerene i posebno inicirala kvalitetnija komunikacija i uspostavilo povjerenje.